Пътен знак номер А19 "Деца"

Пъзел от 4 части Пътен знак номер А19 "Деца".

Пътен знак номер А24 "Светофар"

Пътен знак номер А24 "Светофар

Пътен знак номер Б2 "Спри!

Пътен знак номер Б2 "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство

Пътен знак номер В9 "Забранено е влизането на велосипеди"

Пътен знак номер В9 "Забранено е влизането на велосипеди" е от група Пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана.

Пътен знак номер В12 "Забранено е влизането на пешеходци"

Пътен знак номер В12 "Забранено е влизането на пешеходци" е от група Пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана.

Пъзел от 9 части Пътен знак номер В28

Пътен знак номер В28"Забранено е паркирането" е от група Пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана.

Пъзел от 9 части Пътен знак номер В26

Пътен знак номер В27 "Забранени са престоят и паркирането" е от група Пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана.

Пъзел от 9 части Пътен знак номер В24

Пътен знак номер В24 "Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош" е от група Пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана.

Пъзел от 9 части Пътен знак номер В12

Пътен знак номер В12 "Забранено е влизането на пешеходци" е от група Пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана.

Пъзел от 9 части Пътен знак В9 "Забранено е влизането на велосипеди"

В9 "Забранено е влизането на велосипеди"

Пъзел от 9 части Пътен знак Д21 "Инвалид"

Д21 "Инвалид" Указва мястото или местата, определени за паркиране на ППС, обслужващи инвалиди.

Пъзел от 9 части Пътен знак Г19 "Задължителни вериги за сняг, най-малко на две от двигателните колела"

Г19 "Задължителни вериги за сняг, най-малко на две от двигателните колела"

Пъзел от 9 части Д19 "Паркинг"

Д19 "Паркинг"

Пъзел от 9 части Д18 "Болница"

Д18 "Болница"

Пъзел от 9 части Д17 "Пешеходна пътека"

Д17 "Пешеходна пътека"

Пъзел от 9 части Г14 "Задължителен път само за велосипедисти"

Г14 "Задължителен път само за велосипедисти"

Пъзел от 9 части Г12 "Кръгово движение"

Г12 "Кръгово движение"

Пъзел от 9 части Г1 "Движение само на право след знака"

Г1 "Движение само на право след знака"

Пъзел от 9 части Б4 "Край на пътя с предимство"

Б4 "Край на пътя с предимство"

Пъзел от 9 части Б3 "Път с предимство"

Б3 "Път с предимство"

Пъзел от 9 части Б2 "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство"

Б2 "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство"

Пъзел от 9 части А39 "Внимание! Други опасности"

А39 "Внимание! Други опасности"

Пъзел от 9 части А32 "Железопътен прелез с бариери"

А32 "Железопътен прелез с бариери"

Пъзел от 9 части А24 "Светофар"

А24 "Светофар"

Пъзел от 9 части А23 "Участък от пътя в ремонт"

А23 "Участък от пътя в ремонт"

Пъзел от 9 части А18 "Пешеходна пътека"

А18 "Пешеходна пътека"

Пъзел от 9 части А19 "Деца"

А19 "Деца"

Пъзел от 9 части А20 "Велосипедисти"

А20 "Велосипедисти"

Пъзел от 9 части Д7 "Автомобилен път"

Д7 "Автомобилен път"

Пъзел от 9 части Д9 "Тунел"

Д9 "Тунел"

Пъзел от 9 части Д24 "Автобусна спирка"

Д24 "Автобусна спирка"

Пъзел от 9 части Д9 "Тунел"

Д9 "Тунел"