Подготвителна група Врабче - деца на 6 години

За Вашите деца се грижат

Старши учител: Юлия Таскова

Старши учител: Силвия Георгиева

Помощник-възпитател : Людмила Стойнева

Занимания

Игри