Подготвителна група Ягодка - деца на 5 години

За Вашите деца се грижат

Старши учител: Бойка Виткова

Учител: Ралица Христова

Помощник-възпитател : Анка Георгиева

Занимания

Игри