Подготвителна група Ягодка - деца на 5 години

За Вашите деца се грижат

Старши учител :Олга Георгиева Учител : Нина Николова

Помощник-възпитател : Венета Метлавска

Занимания

Игри