Нашият подход към децата:

 Обучение под формата на игра, развиващо любопитството на детето и интереса му към света;

 Топло отношение, обърнато към преживяванията на детето и неговата индивидуалност;

 Стимулиране на децата да опознават и изразяват вътрешния си свят чрез езика на различните изкуства - рисуване, театър, музика, танци;

 Избраните програми за работа развиват социалните умения на децата и подпомагат тяхната адаптация и самоизява в групата;

 На разположение в ДГ „Мечта“ са психолог и логопед.

Възможности за приемане на деца със специални образователни потребности В детската градина са приети деца със специални образователни потребности. За обучението са осигурени ресурсен учител, логопед и психолог. В детската градина има кабинет за деца със специални образователни потребности. За момента не са осигурени условия за прием на деца с физически увреждания.

Иновативни методи на преподаване

УВАЖАЕМИ СЕМЕЙСТВА,

Ние Ви предлагаме да поверите детето си на квалифицирани педагози, психолог и логопеди, които ще се грижат за него в модерно изградена, самостоятелна и съвременна материална база, с двор за игра, спорт и почивка.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СА :

 Уютна, спокойна и близка до семейството среда;

 Малък брой на децата в групите;

 Самостоятелна занималня, спалня и санитарен възел към всяка група

 Съобразяване с личността на детето;

 Развиване на неговата индивидуалност, способност и интереси;

 Занимания по английски език/ заплаща се от родителите/, фолклорни и съвременни танци, изящни и приложни изкуства, баскетбол и волейбол, компютри, вокална група –безплатно;

 Компетентност, профeсионализъм и обич от страна на екипа;

 Работим активно с родителите, превръщайки ги в наши партньори .

Порастнете с нас
Присъединете се към нас днес